ਫਰਾਡ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, InvestRight.org ਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ

 

ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ – ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ – ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ – ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ